APVV

 • Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť.  (APVV-20-0621, 01.07.2021 – 31.12.2024)

 • Tvorba vedeckých informácii na podporu politík trhu práce. (APVV-17-0329, 01.08.2018 – 31.12.2021)

 • Prognózovanie regionálneho vývoja SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík pomocou štruktúrneho makroekonomického modelu HERMIN. (APVV-16-0630, 01.07.2017 – 31.12.2020)
 • Kooperácia pri tvorbe regionálneho modelu HERMIN na hodnotenie vplyvu kohéznej politiky v SR a PL. (SK-PL-2015-0058, 01.01.2016 – 31.12.2017)
 • Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. (APVV-14-0324, 01.07.2015 – 28.09.2018)
 • Inkluzívny rast v stratégii Európa 2020 – naivita alebo genialita? (APVV-0371-11, 01.07.2012 – 31.12.2015)

 

 • NEUJOBS – Zamestnanosť 2025: Vplyv transformačných procesov na európsky trh práce (7RP). (266833, 2/2011 – 1/2015)

VEGA

 • Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach. (2/0150/21, 01.01.2021 – 31.12.2023)
 • Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR. (2/0182/17, 01.01.2017 – 31.12.2020)
 • Modelovanie a analýza možností znižovania regionálnych rozdielov v SR prostredníctvom verejných politík. (2/0135/17, 01.01.2017 – 31.12.2019)
 • Analýza vplyvu Európskej legislatívy v oblasti dani a dôchodkov na ekonomiku SR s dôrazom na udržateľnosť verejných financií. (2/0181/15, 01.01.2015 – 31.12.2017)
 • Meranie ekonomických výnosov investícii do vzdelávania a ľudského kapitálu. (2/0132/14, 01.01.2014 – 31.12.2016)

 

INÉ

 • MALTA – Mid-term Skills & Occupational Forecasting for Malta. (11/2017 – 12/2018)

 • INTERCEPT – motIvating mobiliziNg supporTing nEets gReen CarEer PaThway. (01.10.2021 – 24.01.2024)